Voor de zomer heeft de vergadering van de LEA plaatsgevonden waarbij Taskforce een van de agendapunten was. Onze jeugd heeft het recht veilig op te groeien, om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Kindermishandeling en huiselijk geweld staan daar haaks op. Ondanks de inzet van verschillende organisaties en overheden, dalen de cijfers niet.

Achter elk cijfer gaat een kind schuil, dat door omstandigheden geen goede start krijgt. Maar die dat wel verdient! Daarom maken we ons in Goirle en de regio Hart van Brabant hard voor de aanpak kindermishandeling. Kijk op de site voor meer informatie en de factsheet en het actieplan kindermishandeling en seksueel misbruik.