Hoe kun je op basis van kennis en ervaringen bepalen wat nodig is om kinderen in Goirle op de basisschool te laten starten zonder onderwijsachterstand? Dit is de onderzoeksvraag van de Smart Start-pilot die de gemeente Goirle voorjaar 2020 is gestart.

Wanneer een kind vergeleken met leeftijdgenoten achter loopt in zijn of haar ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van taal, dan wordt er gesproken van een onderwijsachterstand. Om elk kind gelijke kansen te bieden, werken de gemeente Goirle, de kindcentra (opvang en basisschool), en zorgprofessionals aan het verkleinen van deze achterstanden. Maar hoe mooi zou het zijn als we er voor kunnen zorgen dat kinderen helemaal geen achterstand oplopen, door al vroeg te doen wat nodig is? Wanneer loopt een kind risico op een achterstand en wat in een omgeving beschermt juist hier tegen? Hoe kunnen we gezinnen nog beter helpen om hun kinderen de beste kansen te geven op een goede ontwikkeling?

Om deze vragen te beantwoorden analyseren we gegevens van Goirlese gezinnen beschikbaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Natuurlijk gebeurt dit zorgvuldig volgens alle privacy wetgeving. Eveneens wordt ouders met jonge kinderen in Goirle gevraagd om een (anonieme) vragenlijst in te vullen over hun thuissituatie en keuzes in kinderopvang. Deze vragenlijst wordt begin september uitgezet. Deze twee onderzoeken samen leveren veel interessante gegevens op over deze gezinnen. Vervolgens bedenkt een projectgroep met gemeente, inwoners en professionals met  Design Thinking hoe we kinderen met een onderwijsachterstand in Goirle eerder kunnen zien en beter kunnen ondersteunen. Zo hopen we dat alle kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool.

In de projectgroep zijn vertegenwoordigd Yvon Kassels (BS Kameleon) , Marie-Louise Bado van de Ven (Humankind) , Roxanne van Giesen en Patricia Prüfer (CentERdata), Marieke van Doremalen en Vivian Jacobs (Smart Start). Gerry Leijten is projectleider van Smart Start Goirle.

In het najaar worden de resultaten van de onderzoeken en opbrengsten van de Design Thinking sessie verwacht.

Bezoek de website.