Kindcentrum Grobbendonck en KC de Frankische Driehoek zijn de proeftuinen in de ontwikkeling van de kansenteams. Deze ontwikkelingen passen naadloos in hun ambitieplannen en zijn dan ook als zodanig verwerkt. Welke stappen zijn gezet?

KC Grobbendonck

Via een digitale bijeenkomst is het team op de hoogte gebracht van de kansenteams. Onder andere de canvas is toegelicht als ook de kansencirkel. Ook de oudercommissie van Humankind en de MR van de Regenboog zijn bijgepraat over de ontwikkeling. Ze hebben enthousiast gereageerd en juichen deze ontwikkeling toe!
De IB‘er van de Regenboog, heeft uitgebreid kennis gemaakt met de collega’s van Humankind. Momenteel wordt verkend op welke manier invulling gegeven kan worden aan één IB‘er binnen het kindcentrum.
Inmiddels is een start gemaakt met de eerste gesprekken met ouders waarbij de kansencirkel als leidraad is gebruikt. Op 17 en 20 november vinden digitale informatiebijeenkomsten plaats over de kansencirkel waarbij Denise en Frans vertellen over hun eerste ervaringen.

KC Frankische Driehoek

Op KC Franksiche Driehoek hebben directie, manager en IB’ers invulling gegeven aan het ambitieplan waarin de kansenteam een belangrijk onderdeel is. Dit plan is gepresenteerd aan de partners, wethouder, beleidsambtenaren, ’t Loket en de bestuurder. Er is een enthousiaste GO gegeven om hiermee aan de slag te gaan. Inmiddels hebben de Jeugdverpleegkundige, Kind Maatschappelijk Werk en medewerkers Aandacht voor Basiskracht, IB‘ers, directie en managers een informatiebijeenkomst gehad over de kansenteams. Tijdens digitale heidesessies wordt momenteel invulling gegeven het werken met de kansencirkel, een AVG proof overdrachtsformulier en samenwerking met ‘t Loket.

Samenwerking Kindt

In Tilburg wordt de kansencirkel als inspiratie gebruikt op verschillende scholen. We werken nauw samen met Kindt om van elkaar te leren. In oktober heeft een digitale bijeenkomst plaatsgevonden voor praktische tips in het werken met de kansencirkel. Stefanie Bolsius en Ronald Heidanus hebben ons van praktische tips voorzien!

Kijk voor meer informatie op de website.