LOKAAL EDUCATIEVE AGENDA

In samenwerking met partners in het voorliggende veld is deze Lokaal Educatieve Agenda (LEA) tot stand gekomen.

In deze LEA staat de  koers beschreven waarbij we in gezamenlijkheid streven naar ‘ieder kind in beeld’ en ‘optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen’. We kijken vooruit, kennen onze ambities en laten daarnaast ruimte om in te spelen op dat wat nodig is. De ambities zijn in deze LEA uitgewerkt waarbij te verrichten inspanningen, rollen en investeringen beschreven staan. Per jaar worden de resultaten gepresenteerd, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Op deze manier is het mogelijk vorm te geven aan de gestelde ambities en in te spelen op dat wat nodig is.

Contact en info:
Gerry Leijten
programma coördinator LEA
gerry.leijten@leijten-advies.nl

Downloads:
LEA uitvoeringsprogramma
LEA brochure

WERKGROEPEN LEA

Peter de Baar (buurtvoorzitter) – Edu-ley
Liesbeth de Witte – ‘t Groene Lint
Ineke van Onzenoort – SBO/ SVO de Keyer
Teatske Bekkema – Ley-LinT

Gerry Leijten (kwartiermaker) – KC Goirle
Marie-Louise van de Ven (tijdelijk) – Humankind
Joyce Wilms – De Avonturiers
Bregje de Weyer – Edu-Ley
Jan-Piet Kruijs – ’t Groene Lint

Franka Peek (kwartiermaker) – Mill Hill College
Nicole Eijkemans – Edu-Ley
Sofie Kemps – Gemeente Goirle
Vacature – Dorpsteam

Sofie Kemps (kwartiermaker) – Gemeente Goirle
Marlies Arnou – GGD
Nanneke Thijssen – GGD
Marie-Louise van de Ven – Humankind
Wiedi Hartveld – Sterk Huis
Corinne Aerts – Edu-Ley

Vanessa Konings – Koningsbeer
Mariëlle van Oorschot – Edu-Ley
Ineke Wijnen – Tangent
Loraine den Engelse – Mill Hill College
Floor Bink – Bibliotheek

Mariëlle van Oorschot – Edu-Ley
Marie-Louise van de Ven – Humankind
Rachel Janssen – GGD
Roxanne van Giessen – CentER Data UvT
Maartje van Os – Gemeente Goirle
Gerry Leijten – Smart Start
Marieke van Doremalen – Smart Start/Sterk Huis