Om de ontwikkelingen van de KC Goirle te volgen en daaraan richting te geven is een ‘ontwikkelmodel Kindcentra Goirle’ opgesteld. Op basis van dit ontwikkelmodel stelt iedere KC locatie een ambitieplan op. In het Goirle’s ontwikkelmodel zijn vijf ambitieniveaus van samenwerking aangegeven.

Anna van Duuren, Corinne Aerts, Nicole Eijkemans, Peter de Baar en Gerry Leijten hebben vorm gegeven aan het ontwikkelmodel. Het ontwikkelinstrument van Sardes en het visiedocument ‘de toekomst begint vandaag’ van de kindcentra in ’s Hertogenbosch zijn hierbij inspirerend geweest.

Er worden verschillende fases te benoemd in het model:
1.     Apart
2.     Afstemmen, zelf doen
3.     Samen doen, zelf verantwoordelijk
4.     Samen doen, samen verantwoordelijk
5.     Eén organisatie, integraal verantwoordelijk

Er worden 12 punten benoemd waarbinnen de ontwikkelingen vorm moeten krijgen. Kindcentra Goirle legt de lat minimaal op fase 3 ‘Samen doen, zelf verantwoordelijk’ waarbij er eveneens  uitschieters in fase 4 of 5 te zien moeten zijn op een aantal punten.Door Corona hebben de ambitieplannen geen prioriteit gekregen. Vanaf de zomer wordt dit weer volop opgepakt.

Bekijk het Goirles ontwikkelmodel.