De aankondiging van de coronamaatregelen voor het onderwijs en de kinderopvang zette de wereld op zijn kop. De invulling van onderwijs en kinderopvang werd anders door onderwijs op afstand en het verzorgen van noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kinderen waar zorgen over waren.

In Goirle zijn we trots op de creativiteit, positiviteit en de daadkracht in de samenwerking met alle partners. Onderwijs, kinderopvang, zorgpartners en de gemeente wisten elkaar snel te vinden voor afstemming om de juiste dingen te doen voor kinderen en ouders in Goirle. Met veel creativiteit werd onderwijs digitaal en op afstand aangeboden. Noodopvang werd in goede afstemming met elkaar verzorgd door onderwijs en kinderopvang.

We kijken terug op een drukke maar ook bijzondere tijd. In september wordt een enquête afgenomen onder kinderopvangorganisaties, onderwijs en zorgpartners om de coronatijd te evalueren. Wat hebben we goed gedaan en wat kan beter? We hopen niet dat het nodig is ….. maar mocht een tweede golf komen dan is het belangrijk deze input mee te nemen.