Noodopvang voor kwetsbare kinderen in Goirle en Riel

In Goirle en Riel hebben we de ambitie om alle kwetsbare zo snel mogelijk in hun vertrouwde (kinderopvang en school) omgeving worden opgevangen.

Vanaf 16 december is de lock-down helaas weer een feit. Kinderopvangorganisaties en de scholen in Goirle en Riel hebben volop voorbereidingen getroffen om de noodopvang aan te bieden. Ook de partners betrokken bij de kinderen en gezinnen, waaronder GGD, IMW en Sterk Huis, zoeken afstemming met de KDV en scholen om de kwetsbare kinderen in beeld te brengen.

Bij noodopvang onderscheiden we 2 groepen:

  • Noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep
  • Noodopvang voor kwetsbare kinderen

In de memo wordt de werkwijze nader toegelicht met betrekking tot de noodopvang voor kwetsbare kinderen.