Na 7 weken lock-down mogen de kinderdagverblijven en basisscholen weer open! Alle voorbereidingen worden momenteel getroffen om kinderen maar ook medewerkers veilig naar de kdv en scholen te laten komen. Hiervoor zijn landelijke protocollen opgesteld. Onder de kop Kinderdagverblijf en Basisonderwijs kun je de (aangepaste) protocollen vinden.