WAT DOEN WIJ?

We willen dat kinderen gezond opgroeien, in een veilige omgeving, waarbij we de talenten van kinderen zien, stimuleren en ontwikkelen. Kindcentra Goirle wil hieraan een bijdrage leveren door een context te creëren waarin basisscholen en kinderopvangaanbieders elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen samenwerken. Kindcentra Goirle werkt nauw samen met de gemeente Goirle en volgt tevens alle landelijke ontwikkelingen binnen de domeinen onderwijs, kinderopvang en zorg. Kindcentra Goirle vertegenwoordigt en begeleidt zeven kindcentrumlocaties in de gemeente Goirle.

Bijbehorende links:
KC Goirle 2018-2020
jaarverslag 2016
jaarverslag 2017
jaarverslag 2018
jaarverslag 2019
jaarverslag 2020
jaarverslag 2021

WAAROM DOEN WE DAT?

Kinderen zijn en hebben de toekomst. Om ze voor nu en de toekomst in een sterk veranderende wereld zo goed mogelijk toe te rusten is het belangrijk dat kinderopvang- en onderwijs organisaties samen investeren in de brede ontwikkeling van kinderen.Vorming van kindcentra zullen hieraan bijdragen. We streven naar samenhang, uitwisseling en afstemming in de voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar.In het kindcentrum van morgen werken de specifieke opvang- en onderwijspartners samen op basis van een gezamenlijke gedragen en gedeelde visie op de ontwikkeling van (jonge) kinderen in de 21e eeuw.

KINDEROPVANG

BASISSCHOOL

BUITENSCHOOLSE
OPVANG

AMBITIES

Via onderstaande link, kunt u onze ambitieplannen inzien:
ambitieplannen 2022-2026

NIEUWS

Covid 19 informatie op 1 punt

Vanaf 26 oktober is alle recente informatie over Covid 19 te vinden op de website van Kindcentra Goirle. De informatie is bestemd voor professionals werkzaam binnen de kinderopvang en het onderwijs en geïnteresseerden.

Heb je belangrijke informatie en wil je deze delen met je collega’s? Heel fijn! Stuur deze info door naar info@kindcentragoirle.nl

WIE ZIJN WIJ?

SANDER POMMÉ

Regio directeur Humankind kinderopvang en -ontwikkeling en voorzitter

PAUL VAN AANHOLT

Voorzitter College van Bestuur Edu-Ley
en penningmeester

MARCEL VAN DEN HOVEN

Voorzitter College van Bestuur
Tangent en secretaris

GERRY LEIJTEN

Projectcoördinator

CONTACT