WAT DOEN WIJ?

We willen dat kinderen gezond opgroeien, in een veilige omgeving, waarbij we de talenten van kinderen zien, stimuleren en ontwikkelen. Kindcentra Goirle wil hieraan een bijdrage leveren door een context te creëren waarin basisscholen en kinderopvangaanbieders elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen samenwerken. Kindcentra Goirle werkt nauw samen met de gemeente Goirle en volgt tevens alle landelijke ontwikkelingen binnen de domeinen onderwijs, kinderopvang en zorg. Kindcentra Goirle vertegenwoordigt en begeleidt zeven kindcentrumlocaties in de gemeente Goirle.

Bijbehorende links:
KC Goirle 2018-2020
jaarverslag 2016

jaarverslag 2017
jaarverslag 2018

WAAROM DOEN WE DAT?

Kinderen zijn en hebben de toekomst. Om ze voor nu en de toekomst in een sterk veranderende wereld zo goed mogelijk toe te rusten is het belangrijk dat kinderopvang- en onderwijs organisaties samen investeren in de brede ontwikkeling van kinderen.Vorming van kindcentra zullen hieraan bijdragen. We streven naar samenhang, uitwisseling en afstemming in de voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar.In het kindcentrum van morgen werken de specifieke opvang- en onderwijspartners samen op basis van een gezamenlijke gedragen en gedeelde visie op de ontwikkeling van (jonge) kinderen in de 21e eeuw.

KINDEROPVANG

BASISSCHOOL

BUITENSCHOOLSE
OPVANG

LOCATIES

AMBITIES

NIEUWS

Inspiratiedag 2018: vol vuur in ontwikkeling

Op 24 oktober a.s. vindt een inspiratiedag Kindcentra Goirle 2018 plaats. Het thema is Vol vuur in ontwikkeling! De organisatie van de inspiratiedag heeft een mooi programma samengesteld. Tijdens deze dag gaan we op zoek naar het vuur binnen de Kindcentra om sterkte tribes te kunnen bouwen en onderlinge relaties nog meer te verstevigen. Alles in het teken van een optimale ontwikkeling voor kinderen in Goirle!

NIEUWS >

WIE ZIJN WIJ?

PAUL BEMELEN

Voorzitter

PAUL VAN AANHOLT

Bestuurder Edu-ley
Secretaris SKG

ROB DOORNENBAL

Directeur De Avonturiers
Penningmeester SKG

ANS ROMEIJN

Regio Directeur Humanitas
Bestuurslid SKG

BEPPIE SMIT

Directeur de Kleine Akkers
Bestuurslid SKG

GERRY LEIJTEN

Projectcoördinator

CONTACT

[recaptcha]